Voorkeurmateries

Strafrecht

 • Bijstand bij verhoor bij politie (Salduz)
 • Bijstand bij voorleiding bij de onderzoeksrechter
 • Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) of de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM)
 • Verdediging van de beklaagde bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, hof van assisen)
 • Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling)

Specialiseert zich in deze materie: Lisa Ceunen

Familierecht

 • Echtscheiding
 • Beëindiging wettelijke/feitelijke samenwoonst
 • Vereffening en verdeling
 • Maatregelen voor uw kind (ouderlijk gezag, financiële regeling, verblijfsregeling,..)
 • Persoonlijke onderhoudsbijdrage van/aan ex-partner
 • Adoptie
 • Erkenning van uw kind
 • Testament en schenking
 • Nalatenschap

Specialiseren zich in deze materie: Lisa Ceunen &  Elise Vanlommel

Vreemdelingenrecht

 • Internationale bescherming
 • Gezinshereniging
 • Humanitaire- en medische regularisatie & visa
 • Arbeidskaart en beroepskaart voor zelfstandigen
 • Belgische nationaliteit
 • Staatloosheid
 • Weigering tot de voltrekking van een huwelijk of de verklaring van een wettelijke samenwoonst (‘schijnhuwelijk/schijn wettelijke samenwoonst’)
 • Weigering tot het akteren van de erkenning van een kind
 • Erkenning, verbetering of wijziging van authentieke (buitenlandse) akten  

Specialiseren zich in deze materie: Lisa Ceunen

Ondernemings-
recht
 • Minnelijke- en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen
 • Oprichting en omvorming vennootschappen
 • Ontbinding en vereffening vennootschappen
 • Overdracht van aandelen, handelszaken en vennootschappen
 • Conflicten tussen vennoten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Dienstencontracten
 • Handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking

Specialiseren zich in deze materie: Lisa Ceunen &  Chris Veulemans

Vastgoed

 • Woninghuur- en handelshuurgeschillen
 • Mede-eigendom
 • Aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Gerechtelijke en minnelijke expertises
 • Opstellen aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden


Specialiseren zich in deze materie: Lisa Ceunen &  Chris Veulemans

Aansprakelijkheids-
recht
 • Verkeersrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Letselschade
 • Productaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid


Specialiseren zich in deze materie: Lisa Ceunen &  Chris Veulemans